0976 202 086

tuvanthue.itc@gmail.com

Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng

Mễ Trì, Nam từ Liêm, Hà Nội

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/9/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc sử dụng Hóa đơn điện tử.

Theo đó, lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện trong vòng 24 tháng, từ ngày 1/11/2018 đến 1/11/2020.

Đối tượng áp dụng bắt buộc sử dụng hóa điện điện tử

Theo Điều 2, Nghị định 119/2018/NĐ-CP đối tượng áp dụng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

d) Tổ chức khác;

đ) Hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trước ngày 01/11/2018:

Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành HĐĐT hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

Từ ngày 01/11/2018 – Ngày 31/10/2020:

Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết sẽ tiếp tục sử dụng cho đến khi hết. Nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết sẽ bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử

Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020, các đơn vị sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy

Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc phải dùng Hóa đơn điện tử

– Riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn phải hoàn thành triển khai trong năm 2019.

Từ ngày 01/11/2020:

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp đặc biệt:

Cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục được sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Tài chính.Cũng từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Để được tư vấn và giải đáp cụ thể về hóa đơn điện tử bạn có thể liên hệ Tư vấn thuế ITC qua số hotline 0976 202 086

Tin liên quan